Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Hatóság)

A Hatóság jogosult eljárni a szolgáltató jogsértése vagy ÁSZF-be ütköző magatartása esetén. Az eljárásban a Hatóság megállapíthatja a jogsértés megtörténtét és intézkedhet a szolgáltatóval szemben. Az eljárást az előfizető kezdeményezheti, de tudnia kell, hogy a Hatóság a konkrét ügyet érdemben nem bírálja el, így a jogsértést, illetve az érdeksérelmet nem orvosolja. Az eljárás díjköteles.

Az eljárást az arra okot adó magatartás észlelésétől számított 6 hónapon belül lehet kezdeményezni, a vonatkozó feltételek mellett.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos további tudnivalók itt érhetők el: Hatósági eljárás elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése miatt kérelemre.

Hasznosnak találta az információt?