Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szüneteltetés időtartama, visszakapcsolás

A szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetését az előfizető kérésére, legalább 6 hónapos, vagy ennél az ÁSZF-ben meghatározott hosszabb tartamra köteles biztosítani. Az előfizető kérésére a legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetés a határozott idejű szerződéseknél sem zárható ki, viszont ekkor a szerződés tartama a szüneteltetés tartamával meghosszabbodik. (Ez az ún. feltöltőkártyás szolgáltatásokra nem vonatkozik.)

A szüneteltetési időszak végén a szolgáltató köteles a szolgáltatást visszakapcsolni, és erről az előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni. A szolgáltató csak akkor számíthat fel – indokolt, méltányos, egyszeri – díjat, ha a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges.

Hasznosnak találta az információt?