Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Szóban létrejövő szerződés

A szóbeli szerződéskötéskor a szerződés nem kerül aláírásra.

A szerződés megkötését vagy a hatályba lépését követő 8 napon belül – ha erre még nem került sor – a szolgáltató a szerződést (az egyedi adatokat összefoglaló melléklet kivételével) tartós adathordozón, ennek hiányában nyomtatott formában ingyenesen átadja az előfizetőnek. Internet-hozzáférés szolgáltatásnál a dokumentumot ingyenesen, tartós adathordozón kell rendelkezésre bocsátani.

A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozattétel módját, határidejét, illetve módosításának és visszavonásának feltételeit a szolgáltató ÁSZF-je tartalmazza.

Hasznosnak találta az információt?