Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szolgáltatás nyújtását műszaki ok miatt nem kezdi meg a szolgáltató

Ha a szolgáltatásnyújtás megkezdésére vállalt határidő teljesítésére a szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az előfizető a szerződést 60 napos határidővel felmondja, a szolgáltató a szerződés megszűnéséig az Eszr 8. § (3) bekezdésben meghatározott mérték felének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az előfizetőnek

Hasznosnak találta az információt?