Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A díjszámítás, tételes számlamelléklet

Az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások kivételével a szolgáltató a kiállított számlához csatolt mellékletben a fizetendő díjakat meghatározott bontásban köteles feltüntetni. A hívó előfizető számára ingyenes hívások (így a Hatóság által „nem azonosítható hívószámként” megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívások) nem jelölhetők meg a hívó előfizető számláján és a számlamellékletben.

A szolgáltató az internet szolgáltatás, valamint a számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás előfizetője kérésére a kiállított számlához köteles részletesebb számlamellékletet (hívásrészletező) csatolni, amely tartalmazza a díj kiszámításához szükséges számlázási adatokat és – ha ez lehetséges – a forgalmazási adatok kimutatását, amely elektronikus számla esetén díjmentes. Ilyen számlamellékletet a szolgáltató köteles kiállítani az előre fizetett díjú (feltöltőkártyás) előfizetői szolgáltatást igénybe vevő előfizető részére is, ha azt utólagosan kéri.

A hívásrészletezőben vagy a kimutatásban fel kell tüntetni az emelt díjas telefonszámok számhasználójának, az általa nyújtott szolgáltatásnak a megnevezését, a kiszámlázott szolgáltatások időtartamát vagy adatforgalmát, kivéve, ha az előfizető ezt nem kérte.

Számlát csak az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek megfelelő olyan informatikai rendszerrel lehet kiállítani, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, a számlázási információk észrevétlen módosítását. A szolgáltató ezt adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítja.

A szolgáltató az időmérésen alapuló szolgáltatás mérését másodperc alapon, díjának számítását és számlázását a szerződésben és az ÁSZF-ben kialakított számlázási egység alapján végzi.

Adatmennyiségen alapuló szolgáltatási díj számítását és számlázását az ÁSZF-ben rögzített egységekben kell kialakítani.

A számlamellékletben a számfüggő személyközi szolgáltatás szolgáltatója a fizetendő díjakat a szolgáltatói díjszabásban alkalmazott díjkategóriák szerinti bontásban tünteti fel. Külön kategóriaként kell feltüntetni a mellékletben az emelt díjas hívások, az SMS, az MMS és a fogadott hívások után a fizetendő díjakat, fel kell feltüntetni továbbá azon nem elektronikus hírközlési szolgáltatások díját is, amelyek díját a szolgáltató számlázza ki.

A hívásrészletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető, azt díjmentesen kell biztosítani.

Az egyéni előfizető havonta egy alkalommal akkor is jogosult díjmentes hívásrészletezőre, ha a számlát nem elektronikusan állítja ki a szolgáltató. Az igénybevétel további feltételeit a szolgáltató az ÁSZF-ben határozza meg.

Az egyéni előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag legfeljebb 2 évre visszamenőleg igényelheti a szolgáltatótól, melyet a szolgáltató az igényléstől számított 15 napon belül rendelkezésre bocsát. Visszamenőleges igénylés esetén a korábban kiállított valamennyi számlához egy esetben kérhető hívásrészletező díjmentesen.

Hasznosnak találta az információt?