Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szolgáltató értesítése az egyoldalú szerződésmódosításról

Szerződéskötéskor a szolgáltató – a honlapra való utalással – tájékoztatja az előfizetőt az ÁSZF 30 napon belül hatályba lépő módosításairól, ha azok a megkötésre kerülő szerződést érintik.

Az egyoldalú szerződésmódosításról a szolgáltató köteles annak hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően tartós adathordozón az adott módosítással érintett előfizetőket értesíteni, a felmondás feltételeiről és annak jogkövetkezményeiről tájékoztatni.

Az ÁSZF módosítása tekintetében az értesítés legalább a következőket tartalmazza:  

  • az ÁSZF módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;
  • a módosítások lényegének rövid leírását;
  • a módosítások hatálybalépésének időpontját;
  • a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
  • a szolgáltatási díj módosítása vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségének csökkentése esetében a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
  • egyoldalú szerződésmódosítás esetén az ezt indokoló feltételt, jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést;
  • az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén az előfizetőt megillető jogokat.

A szolgáltató nem köteles az értesítési határidőt az ÁSZF olyan módosításaira alkalmazni, amikor a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeket nem érinti.

Hasznosnak találta az információt?