Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A bejelentett hiba szolgáltatói nyilvántartása

A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítási intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni.

A szolgáltatónak a hibabejelentést vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

  • az előfizető értesítési címét, hívószámát vagy más azonosítóját;
  • a hibajelenség leírását, a bejelentés időpontját;
  • a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; a hiba okát;
  • a hibaelhárítás módját, időpontját, eredményét vagy eredménytelenségét és okát;
  • a bejelentés visszaigazolásáról szóló és egyéb értesítések módját és időpontját.

Hasznosnak találta az információt?