Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A felmondási idő

A szerződést az előfizető egy általa megjelölt napra is felmondhatja, úgy, hogy az a felmondástól számított 8-30 nap közötti időpontban szűnjön meg. A szolgáltató a meghatározott időpontban köteles a szolgáltatás nyújtását megszüntetni.

Ha az előfizető a hűségidős szerződést az időtartam lejárta előtt felmondja (kivéve azt az esetet, amikor jogosulttá válik azt felmondani), vagy szerződésszegésével a szolgáltató rendkívüli felmondására okot szolgáltat, a szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybe vett, a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet. A jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó további feltételeket jogszabály állapítja meg.

A fenti jogkövetkezményt a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől a szerződés megszűnéséig jogosult alkalmazni. Ha az előfizető által megtérítendő összeg csak a szerződés megszűnése után állapítható meg, az előfizető előzetes érdeklődésére ismertetni kell az összeg megállapításához alkalmazott, az előfizető szerződésére vonatkozó számítási módot olyan részletességgel, hogy az előfizető az összeget előre ki tudja számítani.

Hasznosnak találta az információt?