Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Egyoldalú szerződésmódosítás

A szolgáltató egyoldalúan (az előfizető hozzájárulása nélkül) is jogosult módosítani a szerződést az alábbi esetekben, illetve az alábbi feltételek mellett:

  • a szerződésben illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén, ha ez nem eredményezi a feltételek lényeges módosítását;
  • jogszabályváltozás vagy hatósági döntés alapján;
  • a szolgáltató körülményeiben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás esetében;
  • a műsor csatornák összetételében bekövetkezett változás esetében;
  • az előfizető számára kedvező változás esetében.

Az ÁSZF egyoldalú módosításáról az előfizetőt legalább 30 nappal előzetesen értesíteni kell és tájékoztatni a felmondás lehetőségéről, annak feltételeiről és jogkövetkezményeiről.

Az értesítési határidőt nem kell betartania a szolgáltatónak, ha új szolgáltatás bevezetésére kerül sor, illetve a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.

Az előfizető a határozott idejű szerződést a módosításról szóló értesítéstől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül felmondhatja, ha a módosítás számára hátrányos (pl. a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma, a műsorcsatornák összetétele).

Nem mondhatja fel az előfizető azonnali hatállyal a szerződést, ha a módosítás

  • a szerződést, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket kizárólag az előfizető számára előnyös módon változtatja meg;
  • adminisztratív jellegű és nem tartalmaz hátrányos rendelkezést; vagy
  • kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Hasznosnak találta az információt?