Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Szolgáltató általi szüneteltetés

A szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetését az előfizető 15 napos előzetes értesítésével havonta legfeljebb 1 napig, jogszabályban meghatározott okból (hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása esetében) előre nem látható és el nem hárítható külső okból (vis maior); továbbá honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági okból kezdeményezheti.

(Szüneteltetés az előfizető kérésére is lehetséges, lásd a következő pontot: A szüneteltetés.

Hasznosnak találta az információt?