Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az egyoldalú szerződésmódosítás

Az ÁSZF lehetővé teheti az egyedi előfizetői szerződés egyoldalú módosítását.

Az ilyen módosítás esetén a szolgáltató köteles arról a hatálybalépést legalább 30 nappal megelőzően tartós adathordozón értesíteni az érintett előfizetőt, a felmondás feltételeiről és jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

A szolgáltató nem köteles betartani az értesítési határidőt az ÁSZF olyan módosításaikor, amelyek új szolgáltatás bevezetése miatt szükségesek, de nem érintik a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeket.

Ha a szolgáltató a határozott idejű szerződést egyoldalúan módosítja, azt az előfizető az erről szóló értesítést követő 45 napon belül azonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül felmondhatja, ha a módosítás rá nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz [emelkedik a szolgáltatás díja, módosul annak tartalma, a műsorcsatornák összetételének módosítása (nem a csatornasorrend)].

Nem mondhatja fel az előfizető a szerződést az előzőek szerint jogkövetkezmények nélkül, ha a módosítás adminisztratív jellegű és ránézve nem tartalmaz hátrányos rendelkezést, az jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul, illetve a szolgáltató a feltételeket az előfizető számára kizárólag előnyös módon változtatja meg.

Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő feltétel érdemben történő változása.

A vonatkozó feltételek fennállását a szolgáltatónak kell bizonyítania.

Hasznosnak találta az információt?