Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Számlázással kapcsolatos részletek

A számlázás módját, rendszerességét, a számlák kézbesítésének időpontját és az egyéb ezzel kapcsolatos részletes feltételeket a szolgáltatói ÁSzF-ek tartalmazzák.

Ha az előfizető kifejezetten kéri, a szolgáltató a számlát elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszer helyett postai úton küldi meg az előfizető részére. A szolgáltató az elektronikus levélben vagy számla bemutatási rendszeren megküldött számla esetében az előfizető részére díjkedvezményt adhat.

A szolgáltató nem számolhat fel külön díjat a szolgáltatás nyújtásával szükségképpen együtt járó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó, a szokásos mértéket meg nem haladó költségű szolgáltatási elem címén, így a számla kiállításáért és befizetéséért, annak formátumától, illetve a befizetés módjától függetlenül. (Ez nem akadálya annak, hogy a szolgáltató az előfizetőnek kedvezményeket nyújtson.)

A szolgáltató nem követelhet az előfizetőtől díjat, ellenszolgáltatást olyan szolgáltatásért, termékért, végberendezésért, amelyet az előfizető nem rendelt meg, illetve amelyre nézve az a szolgáltató ajánlatát kifejezett nyilatkozattal nem fogadta el.

Hasznosnak találta az információt?