Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A média- és hírközlési biztos szerepe, eljárása a hozzá benyújtott panasz alapján

A Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiatartalom-szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, fogyasztókat e szolgáltatásokkal kapcsolatosan megillető méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre, ha az érdeksérelem a fogyasztók jelentős számát érinti vagy érintheti. Panasz esetén egyeztetési eljárást folytat az érintett szolgáltatóval, ajánlást vagy tájékoztatót adhat ki a további érdeksérelmek elkerülése érdekében.

A Biztos eljárására vonatkozó részletes szabályokat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 139-143. §-ai tartalmazzák.

A panasz benyújtásának feltételei itt érhetők el: Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok, eljárások

Hasznosnak találta az információt?