Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

15 napos felmondás – másik szolgáltató kérelmére

A szolgáltató köteles felmondani a szerződést egy olyan másik szolgáltató kérelmére, amely a szolgáltató hálózatát használja, vagy aki helyett a szolgáltató szedi be a díjat, és amely nem jogosult, vagy nem képes korlátozni, illetve megszüntetni a szolgáltatást akkor, ha az előfizető

  • akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, és a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
  • a figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzést;
  • az igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztetés ellenére továbbértékesíti harmadik személy számára;
  • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

Hasznosnak találta az információt?