Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szolgáltatáscsomag

A szolgáltatásokra csomagban is elő lehet fizetni, tehát egy előfizetés keretében több szolgáltatást vehetünk igénybe. Ha a kínált csomag szolgáltatásokból, illetve emellett végberendezésből áll és legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást vagy számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást tartalmaz, a csomag minden elemére irányadók – többek között – a következő rendelkezések:

  • az egyoldalú szerződésmódosításról szóló szolgáltatói értesítés;
  • egyoldalú szerződésmódosításkor az előfizetőt megillető felmondási jog;
  • a hűségidős szerződés határozatlanná válásának feltételei;
  • számhordozás, szolgáltatóváltás feltételei.

A részletes szabályokat az Eht. 127. § (4g), 128. § (5), 132. § (3)-(6), 134. § (14), 144. § (10) 150. § (2)-(3) bekezdései tartalmazzák. A jogszabály itt érhető el: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Hasznosnak találta az információt?