Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizető jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a szerződést 14 napon belül

Az előfizető a határozott idejű szerződést a szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja, ha

  • a szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azért szűnt meg, mert az előfizetői hozzáférési ponton vagy igénybevételi helyen a szolgáltatás minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak vagy nem vehető igénybe, vagy
  • az internet szolgáltatás nem teszi lehetővé a szerződés részeként nyújtott digitális tartalom vagy alkalmazás elérését, használatát.

Az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó jogszabály 9. § (2)-(3) bekezdései tartalmazzák.

Hasznosnak találta az információt?