Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizetőt megillető felmondás egyoldalú szerződésmódosítás esetén

A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Nem jogosult az előfizető az előzőek szerint felmondani a szerződést, ha a módosítás

  • következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg;
  • adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést;
  • vagy kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, csatornák összetételének módosítása (ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását) -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatását, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.

Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak egy szerződési feltétel olyan változása, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.

Hasznosnak találta az információt?