Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az egyedi előfizetői szerződés tartalma

Az írásban megkötött szerződésnek tartalmaznia kell az ÁSZF-től való valamennyi eltérést – jól látható és értelmezhető módon, figyelemfelhívó jelleggel, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat.

Az egyedi előfizetői szerződés a következőket tartalmazza:

  • előfizető adatai: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat kérelmére történő adatszolgáltatás körében az előfizető azonosításához szükséges adatok (név, lakó- vagy tartózkodási hely, születési adatok, hatósági igazolványok típusa és száma) illetve cégadatok (székhely, számlázási cím, pénzforgalmi számlaszám); a kapcsolattartásra, értesítésre megadott elérhetőségek;
  • előfizetői igen / nem nyilatkozatok, különösen az alábbi tárgyú kérdésekben:
    • helymeghatározás, szolgáltatás értékesítés és üzletszerzés céljából történő adatkezelés;
    • tételes számlamelléklet, hívásrészletező igénylés, előfizetői névjegyzék, egyéni előfizetői vagy mikro-, kisvállalkozási és közhasznú minőség; elektronikus dokumentumban vagy levélben foglalt értesítés elfogadása;
    • csalás, visszaélés, szándékolatlan forgalmazásból eredő nagy összegű díjak kiszámlázásának megelőzése érdekében meghatározott összeghatár, igénybevételi vagy adatmennyiségi korlát (az ÁSZF-től el lehet térni).

Hasznosnak találta az információt?