Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Visszakapcsolás vagy a szerződés megszüntetése, egyoldalúan felmondással vagy közös megegyezéssel

Ha a korlátozás indoka megszűnt és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, 72 órán belül köteles újra biztosítani a szolgáltatást, amelyért indokolt és méltányos visszakapcsolási díjat számíthat fel.

Ha az előfizető a korlátozás okának megszüntetésekor felmondja a szerződést, és erről a szolgáltató legkésőbb a korlátozás okának megszüntetéséig tudomást szerez, vagy a felek az szerződés megszüntetésében közösen megegyeznek, a szolgáltató – az előfizető ellentétes nyilatkozatának hiányában – a korlátozást a szerződés megszűnéséig fenntartja.

Ha a szolgáltató a korlátozást késedelmesen oldja fel, minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni az előfizetőnek, ennek mértékét Eszr. 18. § (2) bekezdése határozza meg.

Hasznosnak találta az információt?