Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizető elállhat a szerződéstől

Ha a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidőt túllépi, az előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni az előfizetői hozzáférési pont létesítése előtt. Ekkor a felek elszámolnak. A szolgáltató a szerződés alapján befizetett díjakat legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszafizeti, az előfizető pedig visszaszolgáltatja a szolgáltató tulajdonában lévő, részére átadott eszközöket.

Hasznosnak találta az információt?