Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szüneteltetés ideje alatt fizetendő díj

Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó, vagy mindkét fél érdekkörén kívüli ok miatt kerül sor a szünetelésre, annak időtartamára az előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat, kivéve, ha a szünetelés oka vis maior és a szolgáltató igazolja, hogy e körülmény határidőn belüli megszüntetésére megtett minden tőle elvárhatót.

Hasznosnak találta az információt?