Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A határozott időtartamú szerződések felmondásának lehetősége következmények nélkül

Az előfizetőnek nem kell visszatérítenie a kedvezményeket, ha

  • a bejelentett hibát a szolgáltató nem hárította el a 72 órás javítási időt követő 15 napon belül;
  • a felmondást megelőző 90 napon belül több, mint 10 általa bejelentett hiba elhárítására került sor;
  • a szolgáltató a szolgáltatást 30 napon át nem szerződésszerűen teljesítette.

Ilyen esetekben a szerződés a felmondó nyilatkozatnak a szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

Ebben az esetben az előfizető által megtérítendő készülékkedvezmény összege nem haladhatja meg sem a szerződés megszűnésétől a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, sem a készülékkedvezménynek az időtartam hátralevő részére eső időarányos részét.

A megtérítendő készülékkedvezmény összegének számítási módját olyan részletességgel kell rögzíteni az előzetes tájékoztatásban, hogy az előfizető még a felmondás előtt ki tudja számítani.

Hasznosnak találta az információt?