Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A határozott idejű szerződést megkötését megelőző szolgáltatói tájékoztatás

A határozott idejű szerződés megkötése előtt a szolgáltató igazolható módon tájékoztatja az előfizetőt a szerződés teljes időtartama alatt őt minimálisan terhelő valamennyi költségről, szolgáltatásonként, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatáselemenként külön-külön, és összesítve (belépési díj, havi vagy időszaki díj, a részletvétel feltételei, az értékesített eszköz ára, annak átengedése esetén a bérleti illetve használati díj).

A szolgáltató az előfizetőt a határozott időtartam lejártának napjáról a szerződés megkötését, vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 8 napon belül tájékoztatja; ennek elmaradása esetében a szerződésből eredő, az előfizetőre hátrányos jogkövetkezményt kikötő rendelkezés semmis.

Hasznosnak találta az információt?