Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szerződés megszűnésének költségvonzata

A szolgáltató a szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díjat, sem egyéb költséget, így különösen a szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenését nem háríthatja az előfizetőre.

Költség felszámítására csak kivételesen, akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatás kiépítése az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt eleve nem volt lehetséges, vagy a szerződés az előfizető szerződésszegése, vagy díjtartozása miatt szűnik meg. (Ilyen esetben költség pl. a szolgáltató eszközének értékcsökkenése miatt merülhet fel.)

Hasznosnak találta az információt?