Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Ráutaló magatartással létrejövő szerződés

A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha az előfizető a szerződéskötési akaratát minden kétséget kizáróan, tevőlegesen fejezi ki, pl. a szolgáltatás igénybevételével. A szerződés aláírására nem kerül sor. A szerződés megkötését, vagy annak hatályba lépését követő 8 napon belül a szerződést – az adatokat összefoglaló melléklet kivételével – a szolgáltató ingyenesen, megegyezés szerinti tartós adathordozón, ennek hiányában papíron adja át az előfizetőnek, ha erre megelőzően nem került sor. Internet-hozzáférés szolgáltatás esetében a dokumentumot ingyenesen, tartós adathordozón bocsátja rendelkezésre.

A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozattétel módját, határidejét, illetve módosításának és visszavonásának feltételeit a szolgáltató ÁSZF-je tartalmazza.

Hasznosnak találta az információt?