Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Közös megegyezésen alapuló szerződés megszüntetés

A felek közösen, egyező akarattal megszüntethetik a szerződést és megállapodhatnak annak feltételeiről, figyelemmel arra, hogy ÁSZF-től az előfizető javára el lehet térni. A ráutaló magatartással kötött szerződést ráutaló magatartással, illetve kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, az írásban kötött szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni.

Hasznosnak találta az információt?