Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Kártérítés, elévülési idő

A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.  A szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A szolgáltató szerződésszegés esetén a jogszabályban meghatározott feltétekekel köteles kötbért fizetni.

Hasznosnak találta az információt?