Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Mikor kerülhet sor korlátozásra?

Korlátozásra azokban az esetekben kerülhet sor, ha az előfizető

  • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését (pl. nem megfelelő végberendezés használata);
  • a szolgáltatást szolgáltatói hozzájárulás nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja;
  • esedékes díjtartozás esetén a fizetés biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott meghatározott vagyoni biztosítékot az ÁSZF szerint, és a díjtartozás az esedékessé válást követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt, legalább 15 napos határidő elteltét követően is fennáll;
  • fogyasztása túllépte az ÁSZF-ben, illetve a szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy hívás, üzenet, illetve adatmennyiséget;
  • ha a szerződéskötés vagy a szolgáltatás igénybevétele céljából lényeges körülmény (pl. személyes adat) vonatkozásában valószínűsíthetően megtévesztette a szolgáltatót;
  • a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja.

Hasznosnak találta az információt?