Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az adategyeztetésre és a személyazonosság igazolására vonatkozó különös szabályok

A szolgáltató a szerződéskötés előtt, illetve az adategyeztetés érdekében ellenőrzi az egyéni előfizető, illetve az üzleti előfizetői szerződést aláíró személy személyazonosságát illetve hatósági igazolványának érvényességét a hatósági nyilvántartásában. Sikeres ellenőrzés hiányában a szerződés nem köthető meg, a szolgáltatás nyújtása nem kezdhető meg. Ha a határozott időtartamú szerződések láncolata az egy évet meghaladja, a szolgáltató a szerződéskötés napját követő egy év múlva, majd az évforduló napjáig évente köteles az előfizető, illetve a harmadik személy adatainak egyeztetésére.

A személyazonosság igazolását on-line regisztráción keresztül a szerződéskötés előtt az előfizető is kezdeményezheti, illetve elvégezheti az adategyeztetés során.

A szolgáltató az éves adategyeztetés esedékességét legalább 30 nappal megelőzően értesíti az előfizetőt az esedékességről, ha ez eredménytelen, legalább egy alkalommal, ha ez is eredménytelen, még legalább két alkalommal a szerződésben megadott egyéb elérhetőségén és tájékoztatást ad az adatok köréről, az elmulasztás jogkövetkezményeiről.

A szolgáltató az ellenőrzést a szerződéskötés előtt, már megkötött szerződés esetén az előfizető által megadott adatok alapján végzi el, és nyilvántartásában rögzíti az ellenőrzés módját, időpontját, eredményét és az azonosításra szolgáltató adatokat. Ha az előfizető nem rendelkezik a személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatósági okmánnyal, a szolgáltató a szerződő fél által személyesen bemutatott, magyarországi beutazásra vagy tartózkodásra jogosító okmány vagy engedély alapján végzi el az egyeztetést.

Hasznosnak találta az információt?