Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Általánosságban a szerződés teljesítéséről

A szerződéseket szerződésszerűen, a vonatkozó jogszabályokban és a szolgáltatói ÁSZF-ben foglaltak szerint kell teljesíteni. A szolgáltató fő kötelezettsége a szolgáltatás megfelelő nyújtása, az előfizető fő kötelezettsége a díj megfizetése. A szerződésből eredő igények (pl. előfizetői díjfizetés, szolgáltatói kötbérfizetés) egy év alatt évülnek el. A szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítés esetében köteles megtéríteni az előfizető (felhasználó) vagyonában okozott kárt, ide nem értve az esetlegesen elmaradt hasznot.

Hasznosnak találta az információt?