Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A korlátozás alatt biztosítandó szolgáltatások

A szolgáltató a telefonszolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani

  • az előfizető hívhatóságát;
  • a segélykérő hívások továbbítását;
  • az ügyfélszolgálat, illetve hibabejelentő elérhetőségét;
  • minimális szolgáltatási szintű, olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-szolgáltatást, ami lehetővé teszi legalább az elektronikus levelezési és ügyintézési szolgáltatások igénybevételét.

Ha az előfizető több szolgáltatást vesz igénybe egy szerződés keretében, az előfizetői szerződésszegés miatti korlátozás csak a szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra, a műszakilag kivitelezhető mértékben terjedhet ki. Megtévesztés, illetőleg díjtartozás esetében eltérő szabályok lehetnek irányadóak.

Hasznosnak találta az információt?