Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Mikor szűnik meg a szerződés?

A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

  • az előfizető halálával (ha arra jogosult személy nem lép a helyébe), jogutód nélküli megszűnésével, illetve a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
  • szolgáltatóváltás, illetve a számhordozás megvalósulásával;
  • ha a szolgáltatás megkezdése a szerződéskötésétől vagy hatályba lépésétől számított 15 napon belül az előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodtak meg újabb időpontjában, a szerződés megkötésétől vagy hatálybalépése napjától számított 16. napon, vagy a felek szerződéses megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon;
  • az előfizető által kezdeményezett, hálózatátengedéssel megvalósuló szolgáltató-váltáskor, amikor az új szolgáltatóval kötött szerződés hatályba lép;
  • ha a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához más szolgáltató hálózatát használta együttműködési szerződés keretében, ennek a megszűntével.

Hasznosnak találta az információt?