Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A hálózatfüggetlenítés

A határozott idejű szerződés lejártát vagy az elszámolást követően a szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül gondoskodik arról, hogy a szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként használható legyen (hálózat-függetlenítés).

A szolgáltató a hálózat-függetlenítést az előfizető kérelméről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül elvégzi, úgy, hogy arra legkésőbb az elszámolással egyidejűleg kerüljön sor. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért fizet, melynek összegét az Eszr. 26. § (7) bekezdése határozza meg.

Ha a hálózat-függetlenítést a szolgáltató nem tudja végrehajtani, akkor megfizeti az előfizető részére a megtérítendő készülékkedvezmény összegét, erről a szolgáltató a kérelemről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül az értesíti előfizetőt. A fizetés nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató az előzőek szerint kötbért fizet az előfizető részére. A vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltató az ÁSZF-ben állapítja meg.

Hasznosnak találta az információt?