KRA – service providers' IDs

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók KRA rendszerben való azonosítására használt szolgáltatókódok (SK) naprakész listáját a hatóság a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően az alábbi táblázatban közzéteszi.