Q&A – consultation about the draft documentation of the auction procedure to be announced for the entitlements of frequency use of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands

Published: 8 October 2020

Jelen dokumentum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) által „a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai” tárgyában kiírásra kerülő árverés kiírási dokumentációjának tervezetéről (a továbbiakban: Dokumentáció-tervezet) 2020. szeptember 29-én megtartott konzultációra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (6) bekezdése alapján írásban érkezett, illetve a konzultáción szóban feltett kérdéseket, és a Kiíró ezekre adott válaszait tartalmazza.

A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.

A Kiíró a kérdéseket a kérdés feltevőjének megnevezése nélkül tünteti fel.

Részletek a letölthető PDF-dokumentumban.