Véleményezhető a mobil hívásvégződtetési nagykereskedelmi piacon kirótt kötelezettségekre vonatkozó határozattervezet

Published: 26 March 2021

Az NMHH közzétette a 2/2014. piacra vonatkozóan a kötelezettségekről szóló határozattervezetét. A „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” elnevezésű piacra vonatkozó tervezettel kapcsolatban 2021. április 26-ig bárki megküldheti álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.

A mobil hívásvégződtetési nagykereskedelmi piacon kirótt kötelezettségekre vonatkozó határozattervezettel kapcsolatos észrevételeket választása szerint a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével, a Nyilatkozattételi űrlapon keresztül elektronikus ügyintézés keretében, vagy a Szolgáltató által igénybevehető, egyéb elektronikus ügyintézés keretében, vagy cégszerűen aláírva postai úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére várjuk (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény értelmében a hatóság csak az így küldött észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni). Kérjük ugyanakkor, hogy a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a levelek tartalmát e-mailben a 2_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezet szövege a Kapcsolódó jogi anyagok címszó alatt érhető el.

A piacelemzési eljárások hátteréről bővebben az Elektronikushírközlés-szabályozás menüpontban tájékozódhat (elérhető az alábbi, kék hátterű linkre kattintva is).