Kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont (small area wireless access point – „SAWAP”) telepítésének bejelentése

Published: 16 December 2020

A BIZOTTSÁG (EU) végrehajtási rendeletében foglaltakkal összhangban 2020. december 21-től az üzemeltetők kötelesek a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok telepítését bejelenteni a Hatóság felé.

Az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának (ITRE) tanulmánya szerint az 5G technológia terjedésének kulcsfontosságú eleme a „SAWAP” pontok telepítése.

2020. július 20-án kihirdetésre került a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározásáról szóló 2020/1070 BIZOTTSÁG (EU) végrehajtási rendelet (a továbbiakban: EU vh. rendelet). Az EU – közvetlenül hatályos – vh. rendelete a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont (angol elnevezése „small area wireless access point”, röviden: „SAWAP”) üzemeltetők általi – hozzáférési pontok által használt technológiákra is kitérő – bejelentési kötelezettségét írja elő.

Az EU vh. rendelet 3. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy „azon üzemeltetőknek, amelyek (…) E2 vagy E10 osztályú kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokat telepítettek, az egyes hozzáférési pontok telepítésétől számított két héten belül értesíteniük kell az illetékes nemzeti hatóságot a hozzáférési pontok telepítéséről és helyéről, valamint azokról a követelményekről, amelyeknek az említett bekezdés szerint megfelelnek.”

Az uniós szabályozás, a bejelentési kötelezettség az EN 62232:2017 szabványban meghatározott jellemzőkkel rendelkező és aktív antennarendszert nem tartalmazó beltéren vagy kültéren elhelyezett E2 (2 Watt) vagy E10 (10 Watt) telepítési osztályú SAWAP pontra terjed ki.

A SAWAP pont kiépítés Hatóság felé történő bejelentés hazai szabályozásának részleteit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet tartalmazza.

A Hatóság 2020. december 21-től biztosítja az üzemeltetők részére az adatok elektronikus úton – egyablakos információs ponthoz – történő bejelentését.

Az adatbejelentéssel elsősorban az előfizetői szolgáltatást nyújtó mobil telefonszolgáltatók, továbbá az internet hozzáférési (elérési) szolgáltatást (azon belül a helyhez kötött, a nomadikus, valamint a mobil internet szolgáltatást) nyújtó szolgáltatók lehetnek érintettek. Érintett lehet továbbá bármely egyéb olyan szolgáltató is, amely a nevezett szabvány szerinti teljesítményű berendezést épít ki vagy bont el.

A Hatóság a SAWAP pont telepítésével összefüggő bejelentés megtételére az Adatkapu felületén (https://adatkapu.nmhh.hu/index) biztosít lehetőséget, XML formátumú fájl beküldés útján. Az XML formátumú fájl előállítását segítő, XSD formátumú fájl szintén az Adatkapu oldaláról tölthető le.

Az előfizetői szolgáltatást nyújtó mobil telefonszolgáltatók és internet szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére az adatok bejelentését biztosító elektronikus űrlap elérhetősége beállításra kerül. A kapcsolódó űrlap publikálásáról ezen szolgáltatók az Adatkapu rendszer segítségével értesítést kapnak. Előzőek elmaradása esetén adatbejelentési szándékukkal kérjük, forduljanak a Szegedi Hatósági Irodához (e-mail: szeged@nmhh.hu, telefon: 06-62-568300).

Vonatkozó jogszabályok