Bizalmi szolgáltatókat felügyelő Európai Hatóságok Fóruma (FESA)

27 April 2020

A FESA-t 2002-ben alapították azzal a céllal, hogy támogassa a 1999/93/EK irányelv szerinti minősített tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatók felügyeletében résztvevő szervezeteket.

Az irányelvet felváltó 910/2014/EU rendelet hatálybalépése után a FESA folytatta tevékenységét, hogy hozzájáruljon az Európai Unió határokon és szektorokon átnyúló biztonságos, megbízható és könnyen használható elektronikus tranzakciók kialakításában és fejlesztésében.

A FESA, mint a rendelet szerinti bizalmi szolgáltatókat felügyelő hatóságok fóruma, támogatja a tagok közötti együttműködést, a kölcsönös segítségnyújtást, a különböző nézőpontok bemutatását és a jó gyakorlatok kialakítását. A fórum elősegíti a felügyeleti szervek tevékenységeinek harmonizálását egy olyan közös nézőpont kialakításának érdekében, ami az alapja lenne a politikai és technológiai szervezetekkel történő párbeszédben, különösen az Európai Bizottsággal és a szabványosító szervezetekkel.

Az NMHH képviselője, mint a magyar bizalmi szolgáltatókat felügyelő hatóság és a magyar bizalmi listát kibocsátó szervezet képviselőjeként vesz részt az üléseken.

Az NMHH képviselőjét választották már elnöknek, továbbá az NMHH időközönként vendégül látja a FESA-t, legutóbb 2017-ben.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Bizalmi szolgáltatókat felügyelő Európai Hatóságok Fóruma (angol nyelvű)