Stratégiájával kapcsolatban vár kérdéseket, javaslatokat április 1-jén az európai hírközlésszakmai testület

Published: 19 March 2020

Online fórumon – webinaron – beszél az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) vezetősége ötéves stratégiájáról és jövő évi munkaprogramjáról április 1-jén, lehetőséget biztosítva az érintetteknek arra, hogy kérdéseket tehessenk fel és hangot adjanak érdekeiknek.

A BEREC vezetői, Dan Sjöblom jelenlegi és Michel Van Bellinghen következő évi elnök az érintettek számára tart online fórumot – úgynevezett webinart – április 1-jén, délután két órakor azokról a célokról és stratégiákról, amelyek iránymutatásként szolgálnak a szervezet számára az elkövetkező öt évben, illetve keretet adnak a szervezet 2021-es munkaprogramjához. A BEREC stratégiájának fő célja a digitális szakadék áthidalása, emellett három prioritást határoz meg: az 5G bevezetésére és a nagykapacitású hálózatokra vonatkozó összekapcsoltságot, a fenntartható és nyílt digitális piacokat, valamint a végfelhasználókat. A testület jövő évi munkaprogramjának céljai összhangban állnak majd a stratégiával.

A virtuális megbeszélés lehetőséget ad a kérdések és válaszok megvitatására annak érdekében, hogy nyílt párbeszéd indulhasson a szervezet jövőjéről, amelynek tervei így igazodhatnak az érintettek igényeihez. Előzetesen is lehet kérdéseket, javaslatokat küldeni az online találkozóra a press@berec.europa.eu e-mail-címre.

A testület a fórum előzményeként már március 5-én megtartott legutóbbi, 42. plenáris ülésén konzultációt indított 2021-2025-re vonatkozó ötéves stratégiájáról és a jövő évi munkaprogramról. Az eredetileg három évre szóló stratégiát azért módosították ötre, hogy illeszkedjen az Európai Bizottság törvényhozói ciklusaihoz, valamint azokhoz az új célokhoz, amelyeket az EB elnöke, Ursula von der Leyen tűzött ki a 2019–2024-es időszakra.

További információ: https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/6873-berec-chairs-online-webinar-on-berec-strategy-and-work-programme-2021-on-1-april-2020-at-1400-cet

Mi a BEREC?

A BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications, azaz Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete) egy nemzetközi szabályozói testület, amely a 28 európai nemzeti szabályozó hatóság – köztük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – vezetőiből áll. Karas Monika, az NMHH elnöke idén alelnöki pozíciót tölt be a testületnél. A BEREC tanácsokkal segíti az Európai Bizottságot és a BEREC tagságát képező nemzeti szabályozó hatóságokat, valamint segítséget nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretrendszerének alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben. A BEREC célja az, hogy az európai fogyasztók érdekében biztosítsa a tisztességes versenyt és a szabályozás egységességét az elektronikus hírközlés belső piacán.