Tájékoztató a műsorterjesztők számára a Dtv. szerinti, 2020. február 28-i határidővel teljesítendő adatszolgáltatásról

Published: 22 January 2020

A Hatóság a Dtv. 6. § (10) bekezdésében foglaltak alapján, a Dtv. 6. § (8) – (9) bekezdéseiben meghatározott adatszolgáltatás határidőben – 2020. február 28-ig – történő teljesítésének elősegítése érdekében a műsorterjesztők számára Adatkapu útján elérhető webes (online) űrlapokat és XML-alapú beküldés lehetőségét biztosítja.

(Az XML-fájl feltöltéséhez alapul szolgáló mintafájl a „Kapcsolódó dokumentumok” közül tölthető le.)

A pontos és sikeres adatszolgáltatás érdekében az egyes űrlapok kitöltését segítő útmutatót mellékeltünk, amelyben ábrák és magyarázatok könnyítik a kért adatok felvitelét.

A Hatóság felhívja a kötelezettek figyelmét, hogy az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, a Hatóság Adatkapuján keresztül rendelkezésre bocsátott alkalmazások útján lehetséges.

A Hatóság a 2020. évi adatszolgáltatás támogatásaként közzéteszi a nyilvántartása szerinti médiaszolgáltatások, az alkalmazott technológia és a tematika listáit.