Az NMHH Elnöke közzétette a UPC összekapcsolási referenciaajánlata (UPCRIO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozattervezetét

Published: 13 December 2019

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/20836-8/2018. számú, a UPC Magyarország Távközlési Kft. összekapcsolási referenciaajánlata (UPCRIO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozattervezete.

(A határozattervezet teljes szövegét és a referenciaajánlat módosítással érintett részeit a jobb oldalon látható, „Kapcsolódó tartalmak” dobozból elérhető dokumentumok tartalmazzák.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a UPC Magyarország Távközlési Kft. által a PC/27174-33/2017. számú határozatnak való megfelelés érdekében benyújtott  összekapcsolási referenciaajánlat (UPCRIO) jóváhagyásának tárgyában hozott határozattervezetét, valamint a jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlatot.

A tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján való közzétételt (2019. december 13.) követő 20 napon belül bárki írásban megküldheti a tervezetre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (a továbbiakban: észrevétel).

Az észrevételeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2020. január 2.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében az upcrio@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a PC/20836-7/2018. számú határozattervezetben szerepelnek.