A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Last updated: 26 June 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.