A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Last updated: 26 June 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.