A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Last updated: 26 June 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.