Az előfizetők védelmére fókuszál jövőre az NMHH hírközlési és postafelügyeleti terve

Published: 10 December 2015

A fogyasztók jogait erősítő idei NMHH-rendelet érvényesülésének ellenőrzése, valamint a roamingszabályozás, a hálózatsemlegesség és a csomagküldő szolgáltatások vizsgálata is bekerült a hatóság jövő évi hírközlési és postafelügyeleti tervébe a rendszeresen végzett feladatok mellett az előfizetők fokozottabb védelmének érdekében.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jövőre is kiemelt figyelemmel ellenőrzi a telefon és az internet használatához kapcsolható hírközlési szektorokat, az előfizetői jogok érvényesülését, mivel azok ma már az előfizetők életének szerves részét képezik. Az NMHH 2016-os hírközlési és postafelügyeleti tervének középpontjában ezért a hírközlési szolgáltatásokat és termékeket igénybe vevő fogyasztók védelme áll. A hatóság egyik fontos feladata jövőre annak ellenőrzése lesz, hogy a szolgáltatók a hatályba léptetni kívánt szerződési feltételeiket – különösen a jövő évben kezdeményezett általános szerződési feltételeik (ASZF-eik) módosításait és az egyedi szerződésmintákat – hozzáigazítják-e az előfizetői szerződésekről szóló, a hírközlési fogyasztóvédelmet megújító idei NMHH-rendelet előírásaihoz. Külön vizsgálati tervpont foglalkozik a határozott idejű előfizetői szerződések határidő előtti felmondásához, megszűnéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények jogszerűségi vizsgálatával.

Új elem a tervben a roamingszabályozás és az internetesforgalom-korlátozási intézkedések vizsgálata, ami azért is szükséges, mert az Európai Unió egységes távközlési piacról szóló rendelete 2017. június 15-ig két lépésben fokozatosan megszünteti az EU területén a külföldi mobilhálózatok igénybevételekor fizetendő roamingfelárakat és a hálózatsemlegesség részletes szabályozásáról is döntött. A hazai hatóság feladata az új előírások érvényre juttatása, ezért ellenőrzi majd, hogy a szolgáltatók hogyan építik be eljárásaikba az új követelményeket.

Az újdonságok mellett tovább folytatódik a szolgáltatók hibakezelésének és telefonos ügyfélszolgálatainak átfogó ellenőrzése. A panaszok növekvő száma miatt az emelt díjas SMS-ekre, telefonhívásokra vonatkozó szabályok betartását is vizsgálja a hatóság, mivel az előírásokat megkerülő, gyakran megtévesztéssel működő tartalomszolgáltatások az előfizetők és használók széles körének okoznak anyagilag is jelentős kárt.

A hatóság a hírközlési szolgáltatások igénybevételének korlátozási módjait is ellenőrzi, mert az alkalmazott megoldások gyakran az előfizetők számára hátrányosak, aránytalanok, homályosak, és előfordul, hogy bár korlátlanként hirdetik a szolgáltatást, de a szolgáltató a gyakorlatban mégis sokféle igénybevételi korlátot állít fel. Az NMHH folytatja a hírközlő berendezésekre vonatkozó követelmények betartásának vizsgálatát, külön figyelmet fordítva az interneten kínált hírközlő berendezésekre.

A postai területen jövőre a csomagküldési szolgáltatások lesznek az NMHH fókuszában, mivel ezek jelentősége az online kereskedelem fejlődéséhez igazodva egyre nagyobb. Emellett tovább folytatódik az egyetemes postai szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelmények betartásának ellenőrzése, ahogyan átfogóan vizsgálja a hatóság a postai szolgáltatók panaszkezelési eljárásainak megfelelőségét is.

Az NMHH jövő évi hírközlési és postafelügyeleti terve kapcsolódó dokumentumként olvasható teljes egészében.