A digitális átállás költségkeretéből kétmilliárd forintot megspórolt az NMHH

29 August 2014

Magyarországon 2013 végére megtörtént a digitális átállás: az analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás megszűnt, helyébe lépett a párhuzamosan már 2008 óta üzemelő digitális földfelszíni sugárzás (azaz a DVB-T). A digitális földfelszíni adók áthangolásával együtt a 800 MHz frekvenciasáv kiürítése is végbement, ami egyébként előfeltétele volt annak, hogy ezeket a frekvenciákat az Európai Unió szabályozásával összhangban mobil szélessávú szolgáltatások nyújtására lehessen felhasználni.

A digitális átállás két ütemben, az ország középső részén 2013. július 31-én, az északkeleti és délnyugati területeken pedig október 31-én valósult meg. Az üzemeltető Antenna Hungária Zrt. lekapcsolta az összes analóg földfelszíni műsorszórást nyújtó adót és átjátszó adót.

terkep_digitalis_atallas_587x357px.jpg

A nagyfelbontású változat letöltéséhez kattintson a kép felületére!

Az átállási folyamat során az NMHH által elvégzett hatósági feladatok széles skálán mozogtak. A hatóság lefolytatta az országos digitális földfelszíni műsorterjesztési platform üzemeltetési jogosultságára irányuló pályázatokat, ellenőrizte és felügyelte az üzemeltetést. Az NMHH hangolta össze az érintett szereplők tevékenységét, következesen képviselte a felhasználók érdekeit. A rászoruló társadalmi rétegek számára az EU-szabályozásnak megfelelő támogatási rendszer megalapozása, végrehajtása és a folyamat teljes időszaka alatti összehangolt kommunikáció megvalósítása szintén a hatóság feladata volt.

A kizárólag analóg földfelszíni vétellel rendelkező háztartások aránya az utóbbi években folyamatosan csökkent, és 2013 tavaszán az NMHH kutatása alapján már csak mintegy 330 ezer háztartás tartozott ebbe a körbe. Jelentős részük számára az analóg lekapcsolás műszaki kihívást és gazdasági terhet jelenthetett, ami leginkább kedvezőtlen szocio-demográfiai helyzetükkel volt magyarázható.

Hogy a digitális átállás miatt senki ne maradjon televíziózás nélkül, az NMHH az Európai Unió előírásainak megfelelő, széles körű állami támogatási programot valósított meg a szociálisan rászoruló, kizárólag analóg földfelszíni módon tévézők számára. A támogatásra jogosultaknak lényegében „kulcsrakész” műszaki átállást biztosítottunk.

A szociálisan rászorulókról a Magyar Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a helyi önkormányzatok szolgáltattak adatokat, és a továbbiakban is segítették az NMHH-t a jogosultság elbírálásában. A műsorterjesztő szolgáltatók adatai alapján szűkítettük azok körét, akiket – lévén, hogy a kapott adatok alapján nem rendelkeztek előfizetéses szolgáltatással – közvetlenül érinthetett a digitális átállás.

A rászorulók tájékoztatásával és igényeik felmérésével megbízott ezer kolléga 2013 márciusa és augusztusa között 475 ezer családot keresett fel személyesen. A felmérők kiválasztásában, felkészítésében és tevékenységük összehangolásában a nagy tapasztalattal rendelkező Központi Statisztikai Hivatal (KSH) segítette munkánkat. A felkeresettek 25,7 százaléka, pontosan 121 ezer 911 háztartás igényelte a támogatást. További 26 ezer 458, közvetlenül az NMHH-nál – az e célra fenntartott telefonos ügyfélszolgálaton, elektronikus, illetve postai levélben– jelentkező igénylő bizonyult szintén jogosultnak. Így összesen 148 ezer 369 háztartás részesült az egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban.

Az igénylők szabadon választhattak a hatóság által közbeszerzési eljárás útján kijelölt cég által beszerelt, ingyenes DVB-T illetve DVB-S2 szolgáltatás, valamint 14 műsorterjesztési szolgáltató regisztrált ajánlatai közül. Ez szavatolta támogatási program versenysemlegességét. A program során 138 ezer 657 szerelést a hatóság szerelő cégének munkatársai, 9712 szerelést pedig a műsorterjesztő szolgáltatók végeztek el.

A rászorulók részére szolgáltatási ajánlatot tevő, regisztrált műsorterjesztő szolgáltatók (a regisztrálás sorrendjében):

 • Pickup Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Dual-Plus Kft.
 • Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Jurop Telekom Telekommunikációs Kft.
 • Tiszafüredi Kábeltévé Szövetkezet
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • UPC Magyarország Kft.
 • AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft.
 • Antenna Hungária Zrt.
 • Lát-Sat Kft.
 • Deltakon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Szélmalom Kábeltévé Zrt.
 • Hir-Sat 2000 Kft.
 • PR-Telecom Zrt.

A felmérési és szerelési munkák során az ügyfelek, a felmérők és a szerelők személyi és vagyoni biztonságának biztosításában nagy segítséget nyújtottak a helyi rendőrségi illetve polgárőrszervek. Munkájukat az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr-szövetség koordinálta.

Az érintett – nemcsak rászoruló – lakosság megfelelő tájékoztatására a hatóság széleskörű médiakampányt folytatott le. Ennek során televíziós, rádiós, sajtó-, online- és közterületi hirdetések jelentek meg, önálló webhelyet és Facebook-oldalt üzemeltettünk, továbbá roadshow keretében személyes tájékoztatást nyújtottunk. Együttműködési megállapodások alapján a kábeltelevíziós műsorterjesztők, valamint – lakossági fórumok szervezésével – civil szervezetek is segítették a célzott tájékoztatást. A helyi önkormányzatok a digitális átállás és az állami támogatási program részleteit bemutató hirdetményt publikálták a honlapjukon, illetve hirdetményként is kifüggesztették. Az NMHH piackutatásának eredményei azt mutatták, hogy 2013 szeptemberére a digitális átállás ismerete a lakosság körében kiemelkedően magas, 90 százalékos szintet ért el a tájékoztató kampány eredményeként.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési tevékenysége sokat segített abban, hogy a digitális átállást önállóan megoldó háztartásokat megfelelő minőségű eszközökkel láthassuk el.

A szociálisan rászorulók támogatására több mint 8 milliárd forintot fordított az NMHH. Az e célra elkülönített költségkeretből – az állami forrásokkal történő felelős gazdálkodás eredményeként – mintegy 2 milliárd forintot takarítottunk meg.

oszlopdiagram_digitalis_analog_kabel_analog_foldfelszini_platformok_587x331.jpg

A nagyfelbontású változat letöltéséhez kattintson a kép felületére!

Az NMHH a 2013-ban három hullámban elvégeztetett „Digitális Átállás Monitoring” kutatása alapján a kizárólag analóg földfelszíni műsorszórás útján televíziózó háztartások aránya az összes háztartáson belül az év eleji 8 százalékról folyamatosan csökkent. 2013 végére, a teljes analóg lekapcsolás után a televíziózás nélkül maradt háztartások aránya mindössze 0,5 százalékot ért el, ami a digitális átállás nemzetközi tapasztalatai alapján kiemelkedően jó eredménynek számít.

A digitális átállással kapcsolatos feladatokat az NMHH az e célra létrehozott Országos Digitális Átállási Projekt (ODÁP) keretében végezte el. A projekt koordinálta, szervezte és felügyelte a hatóság számos belső szervezeti egységének és a közreműködő külső szervek tevékenységét. A digitális átállás sikere bizonyította, hogy ez a szervezeti forma képes a hatóság eddigi gyakorlatában példa nélküli nagyságrendű, komplex, sok szakértő és szervezet harmonikus együttműködését igénylő munka elvégzését biztosítani, és ezzel a tapasztalattal erősödött a hatóság belső munkavégzési tevékenysége.