Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásért a hívó fél által fizetendő legmagasabb díj

Last updated: 19 June 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 2.8.3. pontjában, valamint a 3.15.3. pontjában előírtak szerint az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatásért a hívó által fizetendő legmagasabb díjat bruttó 1000 Ft-ban határozza meg.

Budapest, 2017. június 15.

Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató