Az NMHH tiszta helyzetet teremt a rádiós műsorazonosító kódok rendszerében

Published: 1 August 2012

2012. augusztus másodikától hatodikáig véleményezhető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének rendelet-tervezete, amely a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I.26.) NMHH rendeletet módosítja majd.

A módosítás oka az, hogy az NMHH a médiaszolgáltatási piac védelme miatt fontosnak tartja a médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódok (PI) rendszerének felülvizsgálatát, az anomáliák megszüntetését, a kódkiosztás szabályozását, nyilvántartásba vételét és az újonnan indult rádióengedélyezési eljárásoknál a kódok átvezetését a kiadott rádióengedélyek műszaki mellékleteibe.

A módosítás révén a rendeletbe bekerülne a műsorazonosító kód (PI) és a rádió-adatrendszer (RDS) definíciója.

A 87,5–108 MHz-es frekvenciatartományban működőanalóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatásnál a tervezet szerint a rádióengedély iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell majd a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt. A műsorazonosító kódnak a kiadott engedély műszaki mellékletében is benne kell lennie. A hatóság a műsorazonosító kódokról nyilvántartást vezet majd.

A rendelet hatálybalépése előtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódokat az NMHH a kódképzés szabályszerűségének szempontjából még ebben az évben felülvizsgálja, és az érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a műsorazonosító kódok kiadása érdekében hivatalból indult eljárás során módosítja.

A 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövege a „Kapcsolódó írások” és a „Kapcsolódó dokumentumok” dobozban látható hivatkozás segítségével érhető el. A véleményezésre 2012. augusztus 2-tól kezdődően augusztus 6-ig van lehetőség. A leveleket a „Kapcsolódó írások” dobozból elérhető dokumentumban megadott e-mail címen várják a hatóság illetékes munkatársai.

Háttér

A médiatörvény (2010. évi CLXXXV. törvény, Mttv.) az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódóan is lehetőséget ad kiegészítő és értéknövelő médiaszolgáltatások végzésére. Ezek a médiaszolgáltatások a 87,5–108 MHz-es frekvenciatartományban működő URH/FM hangműsorszóró adóknál a rádió-adatrendszer (RDS) alkalmazásával valósíthatóak meg. Az RDS fő célja, hogy lehetővé tegye az FM-vevőkészülékek szolgáltatásainak bővítését. Ez olyan felhasználóbarát szolgáltatások használatát jelenti, mint a műsorazonosító, a műsornév kijelzése és – ahol alkalmazható – az automatikus hangolás. Az RDS rendszer előírásai tekintetében a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai tekintendők irányadónak (MSZ EN 62106).

A vevőkészülék a műsorazonosító kód (PI) alapján tudja megkülönböztetni az országokat, illetve azokat a területeket, ahol ugyanazt a műsort sugározzák. Ezen túlmenően a PI azonosítani tudja magát a műsort. Minden egyes rádióműsorhoz egy-egy műsorazonosító kód van hozzárendelve azért, hogy az adott műsor minden más műsortól megkülönböztethető legyen. Ennek az információnak az egyik igen fontos alkalmazása az, hogy alkalmazásával a vevőkészülékek képesek automatikusan alternatív frekvenciát keresni, ha rossz annak a műsornak a vétele, amelyre a vevő hangolva van. Az új frekvenciára való áttérés feltétele egy jobb jel jelenléte, amely ugyanazzal a műsorazonosító kóddal (PI) rendelkezik.