A 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások számainak használata és kijelölése

Published: 1 October 2011

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontjában és a rendelet 1. számú mellékletének 2.3 pontjában előírtak szerint az alábbiakban teszi közzé a 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai használatának és kijelölésének feltételeit.

A 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált száma azon szolgáltató számára jelölhető ki, amelyet

 • a hatóság az Eht. 76.§-ának megfelelően az elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzett, és
 • a harmonizált közérdekű szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató felkért.


A használat feltételei az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. mellékletének 3.4.3 pontjában hivatkozott Európa Bizottsági határozatok alapján:

 • a szolgáltatás a tájékoztatás vagy segítségnyújtás, illetve az állampolgári bejelentés eszköze, vagy ezek tetszőleges kombinációja
 • a számon nyújtott szolgáltatás keretében reklám, szórakoztatás, továbbá áru, szolgáltatás értékesítését célzó üzletszerzési vagy tájékoztatási tevékenység nem folytatható
 • a szolgáltatás előzetes regisztráció nélkül bárki számára - az ország területén belül bárhonnan - elérhető legyen
 • a szolgáltatás nem köthető időhatárokhoz,
 • a szolgáltatás igénybevételének nem előfeltétele fizetési kötelezettség vagy kötelezettségvállalás,
 • a hívás díját a számhasználó fizeti.


A felszámítható hívásköltség mértéke:

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. számú mellékletének 3.4.3. pontjában foglaltak alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a 116def számokon történő hívások, illetve üzenetek költségére a rövid számhoz tartozó szervezet részére legfeljebb az érintett szolgáltatókkal történő egyeztetést követően a hatóság által megállapított és a hatóság honlapján közzétett összeget számíthatják fel.

A hívásonkénti felszámítható költség mértéke (ÁFA nélküli összeg):

vezetékes hálózatból 4,37 Ft/perc
mobil hálózatból 9,56 Ft/perc

Budapest, 2013. október 22.
Aranyosné dr. Börcs Janka
főigazgató

116000 Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás

 1. fogadja az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos hívásokat és közvetíti azokat a rendőrség felé;
 2. útmutatást és támogatást nyújt az eltűnt gyermek gondviselői számára;
 3. segíti a nyomozást.

A szám használatának specifikus feltételei

Folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatás (azaz a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területén).

116006 Segélyvonal bűncselekmények sértettjei számára

A szolgáltatás leírása

A szolgálat bűncselekmények sértettjeinek nyújt lelki támaszt, tájékoztatja őket jogaikról és jogaik érvényesítésének módjairól, valamint a megfelelő szervezetekhez irányítja őket. Kifejezett tájékoztatást nyújt továbbá a) a helyi rendőrségi és büntetőjogi eljárásokról; valamint b) a kártérítési és biztosítási lehetőségekről. Egyéb segélyforrások felkutatásában is segítséget nyújt az arra rászoruló sértetteknek.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116111 Gyermekek segélyvonala

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatás az elesett, védelemre szoruló gyermekek számára nyújt segítséget, eljuttatja őket a megfelelő szolgáltatókhoz és segélyforrásokhoz; lehetőséget nyújt a gyermekeket foglalkoztató kérdések kifejezésére, az őket közvetlenül érintő ügyek megvitatására és vészhelyzetben a kapcsolatfelvételre.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116117 Nem sürgősségi orvosi ügyeleti segélyvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgálat a megfelelő egészségügyi szakellátókhoz irányítja azokat a hívókat, akiknek állapota nem életveszélyes, de gyors orvosi ellátást igényel. A szolgáltatást elsősorban – de nem kizárólag – a hivatalos rendelési időn túl, hétvégén vagy ünnepnapokon lehet igénybe venni. A hívásokat képzett és technikai háttérrel támogatott ügyeleti munkatárs, illetve közvetlenül orvos vagy kórházi szakorvos fogadja.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116123 Lelki segélyvonal

A szolgáltatás leírása

A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.

A szám használatának specifikus feltételei

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.


A bevezetett harmonizált közérdekű szolgáltatásszámok és a hozzá tartozó szervezetek:

Hívószám Szolgáltatást nyújtó szervezet Szervezet székhelye Web
116000 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1124 Budapest, Deres u. 11. http://www.kek-vonal.hu
116111 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1124 Budapest, Deres u. 11. http://www.kek-vonal.hu
116123 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. http://www.sos116-123.hu/