A Médiatanács 727/2010. (XII. 8.) számú határozata

Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) által 2010. február 24-én 17:25 órai kezdettel és február 25-én 17:23:30 órai kezdettel sugárzott Joshi Bharat címû mûsorszámok hatósági ellenõrzésének eredménye

Date of decision: 8 December 2010

null

1. A Médiatanács megállapítja, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató 2010. február 24-én megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. A törvénysértés miatt a Médiatanács az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 10 perc idõtartamra felfüggeszti az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató mûsorszolgáltatási jogosultságának gyakorlását.

2. A Médiatanács megállapítja, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató 2010. február 24-én és 25-én megsértette az Rttv. 5/B. § (3) és 5/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A törvénysértések miatt a Médiatanács az Rttv. 112. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a Mûsorszolgáltatási Szerzõdés 11.6.1.9., 11.6.1.10. és 11.6.1.12. pontjaiban foglaltak szerint - mûsorszámonként - érvényesíti a Mûsorszolgáltatási Szerzõdésben megállapított kötbért, így - mûsorszámonként - 5.752.174,- Ft, összesen 11.504.348,- Ft, azaz tizenegymillió-ötszáznégyezer-háromszáznegyvennyolc forint megfizetésére kötelezi az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltatót.

3. A Médiatanács megállapítja, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató 2010. február 23-25. között, összesen tizenhárom alkalommal megsértette az Rttv. 5/A. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. A törvénysértések miatt a Médiatanács az Rttv. 112. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a Mûsorszolgáltatási Szerzõdés 11.6.1.5. pontjában foglaltak szerint - mûsorszámonként - érvényesíti a Mûsorszolgáltatási Szerzõdésben megállapított kötbért, így - mûsorszámonként - 958.696,- Ft, összesen 1.917.391,- Ft, azaz egymillió-kilencszáztizenhétezer-háromszázkilencvenegy forint megfizetésére kötelezi az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltatót.